Entradas de] Marc Duran

REGULARITAT: Passió sense edat

En una bona part dels esports més populars, quan s’arriba a una certa edat la condició física fa que els seus practicants abandonin l’afició, perquè ja no es veuen amb les forces necessàries que requereix la disciplina o perquè simplement no hi ha curses a partir de certa categoria d’edat. En el nostre esport, els […]